Ungdommens mobilkommunikasjon

Ungdommens mobilkommunikasjon

Voksne og unge bruker mobilteknologien på vidt forskjellige måter. Selv om dagens voksne i høy grad er aktive brukere av sosiale medier, er ofte selve bruken annerledes enn ungdommens.

i henhold til mobilabonnementtesten.com har de aller fleste tenåringer og ungdommer ikke lomma full av penger. Siden mobilabonnement i dag er billig for de fleste, kan de yngre av oss bruke sine mobiltelefoner døgnet rundt. Det er gjerne her de er sosiale med hverandre. Har man for eksempel ikke råd til å møtes ute på en café, er det jo gratis å ”møtes” på sosiale medier. Mobiloperatørene skreddersyr naturligvis gunstige pakker for unges behov, som jo i stor grad bruker mobiltelefonene til sosial omgang på en helt annen måte enn voksne. De eldre brukerne kontakter hverandre og avtaler å møtes gjennom sosiale medier, men når de først møtes fysisk gjennomføres den tradisjonelle, gode, gamle samtalen. De unge, derimot, kan like gjerne taste med hverandre selv om de fysisk er sammen. Telefonene brukes rett og slett aktivt selv om en gruppe mennesker er på samme plass. Her skiller bruken av telefonen og sosiale medier seg ut blant unge og voksne.

Følger hverandre tett

En typisk familiesituasjon er at familiens to yngste sitter i stua uten å snakke mye med hverandre. De voksne reagerer kanskje på den tilsynelatende åpenbare mangelen på verbal kommunikasjon mellom ungdommene. I realiteten har de bedre kontroll på hverandre enn de voksne aner. De følger hverandre på en rekke ulike sosiale medier, og vet antagelig mer om hverandres gjøremål enn de voksne vet om sine. Ungdommene snakker sammen gjennom telefonens apptjenester, og deler opplevelser og bilder, både individuelt og gjennom gjengen, og er således helt oppdatert. Denne nye formen for kommunikasjon ses kanskje på som kald og lite sosial av de eldre generasjonene, men for unge i dag er den helt naturlig.

Ser TV-programmer på ny måte

De voksne generasjonene ser diverse TV-programmer på tradisjonelt vis. Med moderne muligheter for å se programmene om igjen på nett-TV. For den unge generasjonen har TV-programmene tatt enda et nytt sted. I kultserien ”Skam” som vises på NRK.no, er det ikke bare sånn at man kan følge selve serien på tradisjonelt vis fra episode til episode. Alle rollekarakterene har profiler på sosiale medier, der seerne faktisk kan følge sin favorittkarakter i tillegg til på TV. Det hele blir svært ekte, når rollekarakterene har sine egne brukerprofiler som kommuniserer med hverandre også utover den tiden TV-programmet går. Man kan følge med på dialoger mellom eksempelvis to av rollekarakterene også mellom to episoder, og TV-produsentene har dermed regien ut over det som er produsert i selve serien. Det er nesten slik at man blir i tvil om hva som er ekte og hva som er fiksjon. Dette er utvilsomt den aller mest moderne måten å vise dramaserier på, og det fenger naturligvis den gruppen som er aller mest aktiv på sosiale medier. Billige mobilabonnement som dermed bidrar til at brukerne har kontinuerlig tilgang til internett har åpnet denne nye verden for TV-produsentene, og at de dermed kan nå direkte ut til en så stor målgruppe som ungdommen.